ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΟΣ - ΠΡΑΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ